Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 30/01/2018, Bộ trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 266/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đợt XXI.

Xem tiếp


Ai đã từng đến thôn Khâu Đấng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm mà chưa được thưởng thức Dú Đèm - món bánh mang hình dạng và hương vị đặc biệt của người dân tộc Sán Chỉ nơi đây thì quả là điều đáng tiếc.

Xem tiếp


Nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn đã tiến hành lập 02 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xem tiếp


Ngày 03/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 91/TTr-UBND trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với di sản "Lễ cầu năm mới, cầu mùa của người Dao" xã Đổng Xá và "Hội chợ văn hóa truyền thống xã Xuân Dương" huyện Na Rì

Xem tiếp


Ngày 08/6/2015, ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kí Quyết định số 1877/QĐ-SVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công bố dịp này gồm 26 di sản, trong đó tỉnh Bắc Kạn có 02 di sản là “Nghệ thuật múa khèn của người Mông” và “Lễ cấp sắc của người Tày”.

Xem tiếp


Đồng bào dân tộc Dao tỉnh Bắc Kạn có khoảng 51.801 người (theo cuộc tổng điều tra dân số năm 2009), chiếm 17,63% dân số toàn tỉnh, đứng thứ hai sau dân tộc Tày. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của cơ chế thị trường, bản sắc văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc bị mai một dần, nhưng đồng bào dân tộc Dao tỉnh Bắc Kạn vẫn gìn giữ được lễ cấp sắc - một nghi lễ không thể thiếu để công nhận sự trưởng thành của người đàn ông dân tộc Dao.

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, huyện Ngân Sơn đã triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ; đạo đức và lối sống xã hội tiếp tục được khẳng định và phát huy theo chiều hướng tích cực; bản sắc văn hoá của các dân tộc trên địa bàn được bảo tồn.

Xem tiếp


Múa cầu mùa là một nét văn hoá rất đặc trưng của người Dao. Trước đây lễ cầu mùa của người Dao được tổ chức trang trọng, có sự tham gia của cả cộng đồng, đồng bào dân tộc sinh sống tại một bản, một vùng vào dịp cuối năm hoặc đầu năm mới. Già làng, trưởng bản, các thầy mo và bà con trong bản họp bàn nhau lại để chuẩn bị cho lễ cúng với các công việc cụ thể như: chọn thầy cúng, chuẩn bị lễ vật, chọn địa điểm và ngày cúng. Lễ cúng thường được tổ chức vào ngày Thìn hoặc ngày Sửu vì theo quan niệm của đồng bào Dao tổ chức lễ cúng vào ngày này làng bản sẽ gặp nhiều may mắn.

Xem tiếp

12
Sign In