Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách cán bộ phòng Tài chính - Kế hoạch

( Cập nhật lúc: 23/07/2013  )

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Hà Thị Kim Oanh

Trưởng phòng

oanhhtk.vh@backan.gov.vn

2

Vũ Đình Nga

Phó Trưởng phòng

ngavd.vh@backan.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thảo

Kế toán

thaont.vh@backan.gov.vn 

 4 

Hoàng Thị Hương Sơn 

Kế toán 

sonhth.vh@backan.gov.vn


 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In