Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách cán bộ phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

( Cập nhật lúc: 23/07/2013  )
Danh sách cán bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Bùi Viết Liệu

Trưởng phòng

lieubv.vh@backan.gov.vn

2

Hà Thị Kim Dung

Chuyên viên

dunghtk.vh@backan.gov.vn

3

La Thị Linh

Chuyên viên

linhlt.vh@backan.gov.vn

4

Hoàng Trí Kỳ

Chuyên viên

kyht.vh@backan.gov.vn

 

 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In