Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển du lịch lập, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Xem tiếp


Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Bắc Kạn. Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ VII tại tỉnh Hà Giang. Đây là Chương trình phối hợp, liên kết phát triển du lịch giữa 06 tỉnh vùng Chiến khu Việt Bắc được tổ chức thường niên hàng năm gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 23/11/2015 Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến Đầu tư du lịch vào các tỉnh vùng Tây Bắc. Hội nghị do Ban chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Tổng cục Du lịch và UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm mục đích giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, dịch vụ du lịch của các tỉnh vùng Tây Bắc với các Doanh nghiệp Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem tiếp


Ngày 30/10/2013 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

Xem tiếp


Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh bằng 58% kế hoạch năm.

Xem tiếp

12
Sign In