Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Điều lệ số 11/ĐL-SVHTTDL ngày 12/11/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Giải Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2018, Sở VHTT&DL xây dựng kế hoạch tổ chức giải:

Xem tiếp

1234567
Sign In