Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức Giải vô địch Bóng chuyền nữ tỉnh Bắc Kạn (trong chương trình thi đấu Đại hội TDTT lần thứ V, năm 2018)

( Cập nhật lúc: 24/04/2018  )
Tác giả:  Phòng Quản lý Thể dục thể thao
Nguồn: 

Tin bài mới:


Đăng tải thông tin về tiêu chuẩn quốc gia mới về Nhà nghỉ du lịch và Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê(18/04/2018)

Điều lệ giải vô địch Bóng bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 (Trong chương trình thi đấu Đại hội TDTT lần thứ V, năm 2018)(11/04/2018)

Điều lệ giải vô địch Cờ tướng tỉnh Bắc Kạn năm 2018 (Trong chương trình thi đấu Đại hội TDTT lần thứ V, năm 2018)(11/04/2018)

Điều lệ giải vô địch Cờ vua tỉnh Bắc Kạn năm 2018 (Trong chương trình thi đấu Đại hội TDTT lần thứ V, năm 2018)(11/04/2018)

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018(30/03/2018)

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018(20/03/2018)

Quyết định ban hành Quy định quản lý khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/03/2018)

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 của Bộ VHTTDL(12/02/2018)

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Bắc Kạn(10/01/2018)

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2018(10/01/2018)

Sign In