Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 26/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 15/05/2017  )
Tác giả:  Phòng Tổ chức pháp chế
Nguồn: 
Sign In