Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 29/06/2018  )
Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư; khuyến khich phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kính đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến cho dự thảo. Trân trọng!
Tác giả:  Phòng Quản lý Du lịch
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kế hoạch tổ chức Giải vô địch Bóng chuyền nữ tỉnh Bắc Kạn (trong chương trình thi đấu Đại hội TDTT lần thứ V, năm 2018)(24/04/2018)

Đăng tải thông tin về tiêu chuẩn quốc gia mới về Nhà nghỉ du lịch và Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê(18/04/2018)

Điều lệ giải vô địch Bóng bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 (Trong chương trình thi đấu Đại hội TDTT lần thứ V, năm 2018)(11/04/2018)

Điều lệ giải vô địch Cờ tướng tỉnh Bắc Kạn năm 2018 (Trong chương trình thi đấu Đại hội TDTT lần thứ V, năm 2018)(11/04/2018)

Điều lệ giải vô địch Cờ vua tỉnh Bắc Kạn năm 2018 (Trong chương trình thi đấu Đại hội TDTT lần thứ V, năm 2018)(11/04/2018)

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018(30/03/2018)

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018(20/03/2018)

Quyết định ban hành Quy định quản lý khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/03/2018)

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 của Bộ VHTTDL(12/02/2018)

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Bắc Kạn(10/01/2018)

Sign In