Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" " Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, lần thứ hai - năm 2018

( Cập nhật lúc: 11/04/2017  )
Tác giả:  Phòng Quản lý Di sản văn hóa
Nguồn: 
Sign In