Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2018

( Cập nhật lúc: 09/01/2018  )

         Năm 2017, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã duy trì và thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành đề ra. Theo đó, toàn tỉnh có gần 66.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm hơn 84%, vượt 2,05% so với cùng kỳ năm 2016; 931 khu dân cư văn hóa, chiếm 65,5%, vượt 1,52% so với cùng kỳ 2016; 842 đơn vị văn hóa, bằng 86,7%; 10 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Ngành cũng đã tổ chức thành công giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2017, tranh giải Báo Thiếu niên tiền phong lần thứ 51. Đặc biệt, ngành VHTT&DL đã tham mưu tổ chức thành công chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017. Tổng lượng khách du lịch đến Bắc Kạn năm 2017 là 450.100 lượt, trong đó có 13.778 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt trên 315 tỷ đồng.

       

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động của Ngành năm 2017 nhận Bằng khen của Bộ VHTT&DL

 

         Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các đại biểu cũng đã chỉ rõ những khó khăn còn tồn tại trong năm 2017 như: Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở hoạt động chưa đồng đều; quy mô hiệu quả công tác xã hội hóa thể dục thể thao còn thấp; các sản phẩm du lịch chưa đa dạng phong phú, chưa đưa được các loại hình di sản văn hóa tạo thành sản phẩm du lịch…

         Năm 2018, Sở VHTT&DL Bắc Kạn tiếp tục đề xuất xây dựng các nội dung theo từng lĩnh vực mà ngành quản lý. Trong đó, đặc biệt quan tâm định hướng cho phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà ngành VHTT&DL tỉnh đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở cần có những giải pháp cụ thể để phát triển phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở nhất là công tác chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự nổi bật của các phong trào từ địa phương. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần chủ động sáng tạo đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, phát huy hiệu quả công tác thư viện, bảo tàng; phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới.

           Dịp này, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Đồn đã được Bộ VHTT&DL tặng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương năm 2017. Ngoài ra, Bộ VHTT&DL tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 02 cá nhân của tỉnh Bắc Kạn có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động của Ngành năm 2017./.

Tác giả:  Thu Trang
Nguồn: 
Sign In