Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở cho cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 07/08/2017  )

       Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng như sau:

TT

Họ và tên

Địa chỉ

ĐNXT danh hiệu

1

Hoàng Hóa

Phố Đầu Cầu, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

"Nghệ nhân nhân dân"

2

Nguyễn Đình Kim

Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

 "Nghệ nhân ưu tú"

3

Nông Minh Cương

Thôn Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

"Nghệ nhân ưu tú"

4

Vũ Thị Lương

Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

"Nghệ nhân ưu tú"

5

Văn Tiến Khởi

Thôn Khuổi Tặc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

"Nghệ nhân ưu tú"

6

Triệu Tiến Vinh

Thôn Bản Cuôn II, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

"Nghệ nhân ưu tú"

7

Ma Kim Ly

Xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

"Nghệ nhân ưu tú"

       Căn cứ theo quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ, việc tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở nhằm khẳng định sự đồng thuận, nhất trí của cộng đồng dân cư đối với việc đề nghị xét tặng danh hiệu của các cá nhân tại địa bàn đang cư trú.

        Kết quả lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở, 07 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai tại các huyện Bạch Thông, Na Rì và Chợ Đồn đều nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của cộng đồng dân cư nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú./.

Tác giả:  Thu Hằng
Nguồn: 
Sign In