Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 23/11/2017  )
 Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng xét tặng chủ trì hội nghị

 

      Thực hiện Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai- năm 2018. Ngày 08/11/2017, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành họp lấy ý kiến đối với các cá nhân xét chọn đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“Nghệ nhân ưu tú” lần thứ hai, năm 2018. Tại cuộc họp, Hội đồng đã bỏ phiếu chọn ra 08 cá nhân đủ tiêu chuẩn để trình lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ VHTT&DL. Đó là ông Hoàng Hóa, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông; ông Hoàng Đức Dục, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể; ông  Nông Minh Cương, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì; bà Vũ Thị Lương, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; Ông Hoàng Văn Phúc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm; ông Mã Văn Trực, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể và ông Ma Văn Vịnh, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới; Ông Triệu Tiến Vinh, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn./.

Tác giả:  Hoàng Hiền
Nguồn: 

Tin bài mới:


Giải Quần vợt Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ IX năm 2017 – Cúp Tây Giang lần thứ II(13/11/2017)

Kiểm tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017(08/11/2017)

Hoạt động ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017(08/11/2017)

Tổng cục Du lịch làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn(30/08/2017)

Bế giảng các lớp năng khiếu nghệ thuật hè năm 2017(18/08/2017)

Khảo sát thực nghiệm tuyến du lịch và hội thảo khoa học "Hành trình theo chân Bác và điểm đến du lịch vùng chiến khu Việt Bắc"(17/08/2017)

Hội nghị thực thi pháp luật và lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực phía Bắc(11/08/2017)

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở cho cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(07/08/2017)

Liên hoan các Làng văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2017(04/08/2017)

Tổ chức họp lần 2 Ban tổ chức Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ IX và Tuần Du lịch Ba Bể - Bắc Kạn, năm 2017(02/08/2017)

Sign In