Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn có 13 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục cấp quốc gia

( Cập nhật lúc: 09/02/2018  )

     Ngày 30/01/2018, Bộ trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số  266/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đợt XXI. 

     Đến nay, toàn tỉnh Bắc Kạn có 291 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê, trong đó 18 di sản đã lập hồ sơ khoa học, trong đó: 13 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

                            

 Lễ cấp sắc Pụt (Lẩu Pụt) của người của người Tày thôn Bản Chán, xã Đồng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

được Bộ VHTT&DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

      Các di sản văn hóa phi vật thể được Bộ VHTT&DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm: “Múa khèn của người Mông ở Bắc Kạn”; “Chữ viết của dân tộc Dao”, “Nghi lễ Quá tăng (lễ cấp sắc) của người Dao ở Bắc Kạn”, “Lễ cấp sắc của Then Tày”, “Chữ Nôm của dân tộc Tày”; “Lượn Slương của dân tộc Tày”, “Lễ Hội Lồng Tồng Ba Bể”, “Nghề dệt thủ công truyền thống của người Tày”, “Lễ cầu năm mới, cầu mùa của dân tộc Dao”, “Lễ mừng sinh nhật (mừng thọ) của người Nùng”, “Lễ cấp sắc cho thầy Tào của người Tày”, “Lễ Cấp sắc Pụt (Lẩu Pụt) của người Tày”, “Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao Đỏ”.

 Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao đỏ, thôn Bản Cuôn II, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

được Bộ VHTT&VL đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

 

      Đây là những di sản văn hóa phi vật thể có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương, phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ, có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài, được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cần luôn trân trọng, lưu giữ để các di sản văn hóa phi vật thể nêu trên để không bị mai một theo thời gian./.

Tác giả:  Thu Hằng
Nguồn: 
Sign In