Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Báo cáo, nghiệm thu mô hình câu lạc bộ đàn, hát dân ca và trưng bày trò chơi dân gian truyền thống trong trường học

( Cập nhật lúc: 03/11/2020  )

     Sáng ngày 30/10/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức báo cáo, nghiệm thu mô hình Câu lạc bộ đàn, hát dân ca và trưng bày trò chơi dân gian truyền thống trong trường học tại Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Na Rì.

     Dự buổi báo cáo có đồng chí Hoàng Thị Tho, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nông Quang Kế, Phó Chủ tịch UBND huyện và Ban giám hiệu Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Na Rì.

 

 

(Tiết mục Hát Then “Lập xuân”)

     Sau 15 ngày triển khai xây dựng và tập luyện chương trình tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, mô hình đã được đánh giá hiệu quả, thiết thực và có khả năng nhân rộng trong hệ thống trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

 

 

 

         (Tiết mục Then “Múa sạp”)

 

     Các em học sinh là thành viên của Câu lạc bộ đàn, hát dân ca Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện được các nghệ nhân ưu tú của tỉnh truyền dạy các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh Bắc Kạn. Mô hình này góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh về giá trị, vai trò tầm qua trọng của văn hóa truyền thống, khơi dậy ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  Nhật Đại
Nguồn: 
Sign In