Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo tồn “Lễ Ba Ngày tuổi" của người Sán chỉ, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 06/01/2015  )

 

 

 

“Lễ Ba ngày tuổi” của người Sán chỉ là một phong tục có từ lâu đời, thể hiện những mỹ tục đẹp của cộng đồng người Sán Chỉ. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, hiện nay nghi lễ này đã và đang có nguy cơ bị “mai một”. Để bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người Sán Chỉ, năm 2014 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị “Lễ Ba ngày tuổi” của người Sán chỉ tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Cũng như nhiều tộc người khác, người Sán chỉ quan niệm con người là tinh hoa của đất trời, vì vậy đứa trẻ sinh ra được ba ngày, gia đình sẽ tổ chức làm lễ ba ngày tuổi cho đứa trẻ. Tục tổ chức lễ ba ngày tuổi của người Sán chỉ có ý nghĩa gia đình mong cho đứa trẻ sau này lớn lên mạnh khỏe, giỏi giang, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 Nghi thức địu trẻ ra ngoài ngõ trong Lế Ba ngày tuổi của người Sán chỉ

Lễ ba ngày tuổi là nghi lễ đầu đời mà người Sán chỉ nào cũng được trải qua, không phân biệt giới tính, sang hèn, nguồn gốc xuất thân, điều này thể hiện tính nhân văn trong văn hóa của người Sán chỉ. Qua nghi lễ còn thấy rõ tính cố kết, gắn bó cộng đồng làm bền chặt thêm sợi dây nối liền tình thân họ hàng, tình cảm của cộng đồng tộc người. Việc bảo tồn, phát huy giá trị “Lễ ba ngày tuổi” của người Sán chỉ nhằm góp phần “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc” trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng vào nền văn hóa - văn minh của nhân loại ngày nay./.


Tác giả:  Nguyễn Thu Hằng - Phòng DSVH
Nguồn: 
Sign In