Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hát sli của dân tộc Nùng Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 17/02/2020  )

     Sli nghĩa là “thơ”, là một làn điệu dân ca đặc sắc trong kho tàng văn nghệ dân gian của đồng bào dân tộc Nùng ở Bắc Kạn được hình thành trong cuộc sống lao động, đấu tranh cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội nhằm phản ánh một cách chân thực và sinh động cuộc sống lao động sản xuất, đời sống sinh hoạt hằng ngày của người Nùng, thể hiện những tâm tư, tình cảm, khát vọng của con người, ca ngợi tình yêu, cuộc sống, vẻ đẹp thiên nhiên, quê hương, đất nước.

     Trải qua, nhiều thăng trầm lịch sử, hát sli vẫn được tồn tại, bảo tồn và phát triển trong đời sống tinh thần của người dân từ thế hệ này sang thế hệ khác, ngày càng thu hút đông đảo nhân dân những người đam mê, yêu thích nghệ thuật hát Sli và các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc. Hiện nay, tỉnh đã thành lập liên kết, kết nối những người đam mê, yêu thích hát Sli với nhau hình thành các tổ nhóm, câu lạc bộ văn nghệ tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội ở cơ sở, các phiên chợ, các lễ hội tại địa phương…

      Để bảo vệ và phát huy những giá trị đặc sắc hát Sli của người Nùng, ngày 17/2/2020 Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-SVHTTDL về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Hát Sli của người Nùng” tỉnh Bắc Kạn. Phòng Quản lý Văn hóa đã triển khai việc khảo sát, sưu tầm tư liệu tại các huyện Ngân Sơn, Bạch Thông, Ba Bể và Na Rì… Triển khai quay phim, chụp hình tư liệu. Hoàn thiện hồ sơ lý lịch trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2020.

Nội dung Kế hoạch:49(25.02.2020_09h40p42)_signed.pdf


 

Tác giả:  Nhật Đại
Nguồn: 
Sign In