Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2020"

( Cập nhật lúc: 16/12/2020  )

     Chiều 15/12/2020, tại Trường PTDT Nội trú tỉnh Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020". Tham dự Hội nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, UBND thành phố Bắc Kạn, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; các thầy, cô giáo cùng các em học sinh Trường Phổ thông DTNT Bắc Kạn.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

     Trong 03 năm (2018 - 2020) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai dự án bảo vệ và phát huy 03 di sản văn hóa phi vật thể, gồm: Lễ cấp sắc của người Tày; Nghề dệt thủ công truyền thống của người Tày Nghệ thuật múa khèn của người Mông.

     Dự án đã triển khai điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng di sản; tổ chức 09 lớp tập huấn, truyền dạy các bí quyết thực hành di sản; thành lập và duy trì hoạt động 03 câu lạc bộ hát then - đàn tính, 02 mô hình bảo tồn và thực hành nghề dệt thủ công truyền thống, 03 câu lạc bộ múa khèn; xây dựng 03 phim tài liệu để giới thiệu, quảng bá về các di sản văn hóa phi vật thể; sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày, giới thiệu về di sản tại Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn...

     Nhằm bảo tồn và phát huy có hiệu quả các di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung: Cần quan tâm đúng mức tới công tác truyền nghề nhằm bảo tồn, phát huy nghề dệt truyền thống, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm dệt và quảng bá hình ảnh của dân tộc Tày; tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; tăng cường nguồn lực để sưu tầm, bảo tồn và có biện pháp phát huy các di sản văn hóa phi vật thể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng./.

Tác giả:  Hoàng Hiền
Nguồn: 
Sign In