Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Khai mạc lớp tập huấn truyền dạy dân ca và thực hành di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông” tại huyện Na Rì

( Cập nhật lúc: 19/05/2020  )

      Ngày 19/5/2020, Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn truyền dạy dân ca và thực hành di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông” tại xã Lương Thượng, huyện Na Rì.

Ảnh: Nghệ nhân Lý Hồng Quân hướng dẫn cách thổi và múa khèn

     Tham dự lớp tập huấn “Nghệ thuật múa khèn của người Môngcó 40 học viên là nhân dân xã Lương Thượng bao gồm các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, người trung cao tuổi. Các học viên được các nghệ nhân am hiểu về “Nghệ thuật múa khèn của người Mông” tỉnh Bắc Kạn truyền dạy với các nội dung giới thiệu về sự tích cây khèn, truyền dạy các bài thổi khèn và múa khèn truyền thống, bài khèn trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡngcủa đồng bào Mông. Đồng thời, các nghệ nhân còn hướng dẫn cho học viên biết cách tổ chức, ghép cây khèn với các điệu múa mới và dàn dựng một số điệu múa khèn đơn giản.Đây là một trong những nỗ lực để từng bước khôi phục và gìn giữ, bảo tồn,phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghệ thuật múa khèn của người Mông” tỉnh Bắc Kạn qua đó góp phần thiết thực vào việc xây dựng nền văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Kạn ngày càng tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Tác giả:  Hoàng Hiền
Nguồn: 
Sign In