Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể năm 2016

( Cập nhật lúc: 26/10/2016  )
Nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn đã tiến hành lập 02 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Lễ mừng sinh nhật” của người Nùng  tại xã Xuân Dương, huyện Na Rì.

 

 Nghi thức  Pủ sang pủ giảo bổ sung lương thực vào bịch gạo mệnh

Lễ mừng sinh nhật của người Nùng hay còn gọi là nghi lễ “Hắt Khoăn” là một nét đẹp văn hóa truyền thống của của người Nùng ở Bắc Kạn thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo cũng như sự kính trọng của con cháu đối với ông bà cha mẹ. Thông qua việc thực hành các nghi lễ của thầy cúng, bằng các hành động cụ thể để cầu sức khỏe, sự may mắn, bình an cho ông bà, cha mẹ. Đây là tập quán xã hội được người Nùng ở Bắc Kạn bảo tồn và duy trì từ nhiều đời nay. “Hắt khoăn” tồn tại và phát triển trong cộng đồng dân tộc Nùng với những giá trị về tinh thần, văn hóa, đạo đức rõ rệt.Việc nghiên cứu Nghi lễ “Hắt Khoăn” có giá trị trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Nghi lễ Hắt Khoăn của người Nùng ở Bắc Kạn trải qua bao đời nay, hiện vẫn được người Nùng gìn giữ, bảo tồn một cách tự nhiên trong cộng đồng bởi đó là nhu cầu thực hành một sinh hoạt văn hóa – tâm linh của họ.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Lễ cấp sắc Tào” của người Tày tại xã Quang Phong, huyện Na Rì.

 Lễ đọc sắc phong trong lễ cấp sắc Tào của người Tày

 

Lễ cấp sắc Tào là một đại lễ lớn trong các nghi lễ sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng nói chung của người Tày. Đây là một hình thức diễn xướng dân gian mang đậm tính chất nghi lễ nghề nghiệp, liên quan đến việc hành nghề của thầy Tào. Trong Lễ cấp sắc Tào diễn ra tại xã Quang Phong, huyện Na Rì lần này có sự phối hợp khi hành hành lễ của hai bộ phận: thầy Tào và thầy Pụt. Quy trình thực hành Lễ cấp sắc bao gồm một tổ hợp các nghi lễ như: Lễ cúng tổ tiên, Lễ giải hạn, Lễ cấp sắc... Có thế nói, thông qua quy trình thực hành, Lễ cấp sắc Tào thể hiện những giá trị về thế giới quan, nhân sinh quan của cộng đồng người Tày./.

Tác giả:  Hoàng Hiền
Nguồn: 
Sign In