Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lớp tập huấn truyền dạy và thực hành di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật múa khèn của người Mông" tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

( Cập nhật lúc: 13/07/2020  )

     Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-SVHTTDL ngày 20/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Bảo tồn và phát huy di sản “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông” trong Dự án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020”, từ ngày 06/7 đến hết ngày 10/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể tổ chức lớp tập huấn truyền dạy và thực hành di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông” tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.

 

Giờ thực hành “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông”

tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

     Tham gia lớp tập huấn có 40 học viên là đồng bào dân tộc Mông tại thôn Khau Qua, Nà Nghè, Nà Phại, Đán Mẩy và Nặm Dài, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Thông qua lớp tập huấn nhằm bảo tồn, phát huy “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông” và góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với di sản văn hóa phi vật thể, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân./.

Tác giả:  Nhật Đại
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành, biểu diễn một số loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian dân tộc Bắc Kạn phục vụ phát triển du lịch(10/07/2020)

Khai mạc lớp tập huấn truyền dạy dân ca và thực hành di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông” tại huyện Na Rì(19/05/2020)

Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - năm 2021(18/03/2020)

Hát sli của dân tộc Nùng Bắc Kạn(17/02/2020)

Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lượn Cọi của người Tày huyện Pác Nặm(22/11/2019)

Bắc Kạn có 13 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục cấp quốc gia(09/02/2018)

TỈNH BẮC KẠN: LẬP HỒ SƠ KHU DI SẢN THIÊN NHIÊN BA BỂ- NA HANG TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHO PHÉP ĐỆ TRÌNH UNESCO XEM XÉT, CÔNG NHẬN DI SẢN THẾ GIỚI(22/08/2017)

"Bánh Dú Đèm" –Nét văn hóa đặc sắc của người Sán Chỉ ở Khâu Đấng, Pác Nặm(22/03/2017)

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể năm 2016(26/10/2016)

Đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với di sản "Lễ cầu năm mới, cầu mùa của người Dao" xã Đổng Xá và "Hội chợ văn hóa truyền thống xã Xuân Dương" huyện Na Rì(13/11/2015)

Sign In