Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TỈNH BẮC KẠN: LẬP HỒ SƠ KHU DI SẢN THIÊN NHIÊN BA BỂ- NA HANG TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHO PHÉP ĐỆ TRÌNH UNESCO XEM XÉT, CÔNG NHẬN DI SẢN THẾ GIỚI

( Cập nhật lúc: 22/08/2017  )

          Thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn (Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ), Bộ VHTTDL đã hướng dẫn UBND tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang (tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang) theo quy định của Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới.

          Để có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định của UNESCO và pháp luật về di sản văn hóa, Bộ VHTTDL vừa trình văn bản số 1192/BVHTTDL-DSVH, ngày 23/3, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi Báo cáo tóm tắt “Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang” tới UNESCO đề nghị đưa vào Danh mục Dự kiến xây dựng Hồ sơ di sản thế giới. Đồng thời Bộ VHTTDL đã giao Cục Di sản văn hóa hướng dẫn UBND tỉnh Tuyên Quang và UBND tỉnh Bắc Kạn lập hồ sơ “Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang” trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO xem xét, công nhận là Di sản Thế giới trong thời gian tới.

 Chèo thuyền độc mộc trên hồ Ba Bể


          Ngày 27/12/2016, Bộ VHTTDL đã tổ chức buổi họp góp ý Báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Na Hang, tỉnh Tuyên Quang - Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn với sự tham gia của đại diện Hội đồng Di sản Di sản văn hóa quốc gia, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, một số nhà khoa học, UBND tỉnh Tuyên Quang và UBND tỉnh Bắc Kạn để thảo luận về khả năng và tiêu chí lựa chọn cho việc lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất chủ trương đề nghị Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng hồ sơ di sản nói trên. Bộ VHTTDL đã giao UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai lập hồ sơ “Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang” theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới và pháp luật về di sản văn hóa”, văn bản kiến nghị. Theo đó lộ trình triển khai  xây dựng  hồ sơ đề cử Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể- Na Hang như sau:

        - Tổ chức khảo sát  Khu di sản thiên nhiên Ba Bể- Na Hang trước ngày 31/7/2017;

        - Bộ VHTTDL phối hợp với UBND các tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn tổ chức tọa đàm, thống nhất tiêu chí đề cử của di sản trước ngày  31/8/2017.

        - Hoàn thành việc trình dự thảo Hồ sơ (lần 1) trước ngày 28/02/2018;

        - Báo cáo Hội đồng di sản văn hóa quốc gia về Hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể- Na Hang trước ngày 30/4/2018.

        - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể- Na Hang trong tháng 6/2018.

        - Nộp lần 1 Hồ sơ Hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể- Na Hang tới Trung tâm Di sản thế giới trước ngày  30/8/2018.

        - Nộp lần 2 Hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể- Na Hang tới Trung tâm Di sản thế giới trước ngày  30/12/2018.

        Hiện nay, Sở đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng Hồ sơ đề cử Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể- Na Hang. Tổ chức UNESCO đã chấp nhận Báo cáo tóm tắt Khu di sản thiên nhiên Ba Bể- Na Hang và đã đưa vào Danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thế giới.


Tác giả:  Hoàng Hiền
Nguồn: 
Sign In