Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã trong Chương...

Ngày 16/4/2022 Tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân quy mô cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và Giải Việt dã trong Chương trình Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần...

Thi đấu đẩy gậy trong Chương trình Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI

Sáng 5/4/2022 tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thi đấu môn Đẩy gậy trong Chương trình Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022

Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Bắc Kạn tại Hà Nội năm 2022

Chiều ngày 01/4, tại Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Bắc Kạn với chủ đề “Bắc Kạn điểm đến An toàn- Thân thiện- Hấp dẫn ”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Siêu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,...

Thay đổi thời gian dự thi tại Kế hoạch và Điều lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm...

Ngày 15 tháng 02 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn và ngày 18 tháng 02 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành...

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022

Thiết thực các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 01/3/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, thời gian trọng điểm tham gia Chiến dịch giờ Trái đất diễn ra từ 20h30' đến 21h30' ngày 26 tháng 3 năm 2022 (thứ...

Xem tiếp

Flash Player is no longer available As of 2021, Adobe has ended support for the Flash Player plugin. Flash content, including audio and video, will no longer play back in any version of Chrome. Visit the Chrome Blog to learn more.
Some content built on this component will not be able to launch due to compatibility issues.
Please update to the latest version or switch to another technology that suits your requirements.
Flash Player is no longer available As of 2021, Adobe has ended support for the Flash Player plugin. Flash content, including audio and video, will no longer play back in any version of Chrome. Visit the Chrome Blog to learn more.
Some content built on this component will not be able to launch due to compatibility issues.
Please update to the latest version or switch to another technology that suits your requirements.
Flash Player is no longer available As of 2021, Adobe has ended support for the Flash Player plugin. Flash content, including audio and video, will no longer play back in any version of Chrome. Visit the Chrome Blog to learn more.
Some content built on this component will not be able to launch due to compatibility issues.
Please update to the latest version or switch to another technology that suits your requirements.
Sign In