Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra hoạt động Văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Trong tháng 12/2020, Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã thành lập 07 đoàn công tác tổ chức kiểm tra hoạt động Văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại 07 xã của 07 huyện gồm: xã Yên Cư, huyện Chợ Mới; xã Nghĩa Tá, huyện Chợ...

Hội nghị tổng kết dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể...

Chiều 15/12/2020, tại Trường PTDT Nội trú tỉnh Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018...

Báo cáo, nghiệm thu mô hình câu lạc bộ đàn, hát dân ca và trưng bày trò chơi...

Sáng ngày 30/10/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức báo cáo, nghiệm thu mô hình Câu lạc bộ đàn, hát dân ca và trưng bày trò chơi dân gian truyền thống trong trường học tại Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Na Rì.

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo...

Cuộc thi được tổ chức với mục đích nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trang bị kịp thời một số quy định mới, xây dựng hình thành thói quen tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ,...

Sign In