Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức - Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh

( Cập nhật lúc: 22/07/2013  )

Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02813 873543 - Gmail: nghethuatdtbk@gmail.com

 *Vị trí chức năng: Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 919/QĐ-UB ngày 13/7/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
Đoàn có chức năng biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 * Nhiệm vụ, quyền hạn

 - Sưu tầm, bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Bắc Kạn.

 - Sáng tác biên tập và dàn dựng các tiết mục, chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp để tổ chức biểu diễn phục vụ chính trị và phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 - Giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc Bắc Kạn với công chúng trong nước và thế giới thông qua các tác phẩm biểu diễn nghệ thuật tại các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn cấp quốc gia và khu vực.

 - Thực hiện công tác đối ngoại về lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp cho tỉnh Bắc Kạn.

 *Cơ cấu tổ chức

- Ban lãnh đạo Đoàn

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Đội ca - kịch.

- Đội múa.

- Đội nhạc.

Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Minh

Điện thoại: 0209.3872.590

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In