Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách cán bộ phòng Tài chính - Kế hoạch

( Cập nhật lúc: 23/07/2013  )

TT

Họ và tên

Chức danh

E-Mail

 
 

1

Hà Thị Kim Oanh

Trưởng phòng

oanhhtk.svh@backan.gov.vn

 

2

Vũ Đình Nga

Phó Trưởng phòng

ngavd.svh@backan.gov.vn

 

3

Ôn Thị Chuyên

Viên chức BP

chuyenot.svh@backan.gov.vn

 

4

Phạm Thị Thảo

Chuyên viên

thaopt.svh@backan.gov.vn

 

5

Nông Thị Liễu

Chuyên viên

lieunt.svh@backan.gov.vn

 
Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In