Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách cán bộ phòng Quản lý du lịch

( Cập nhật lúc: 23/07/2013  )

 

TT

Họ và tên

Chức danh

E-Mail

 
 

1

Hồ Thị Thanh Vân

Trưởng phòng

vanhtt.svh@backan.gov.vn

 

2

Chu Thị Thương

Phó trưởng phòng

thuongct.svh@backan.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Hướng

Chuyên viên

nthuong.svh@backan.gov.vn

 

4

Lý Thị Mười

Chuyên viên

muoilt.svh@backan.gov.vn

 

5

Hà Thị Kim Dung

Chuyên viên

dunghtk.svh@backan.gov.vn

 
Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In