Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách cán bộ phòng Quản lý Văn hóa

( Cập nhật lúc: 23/07/2013  )

TT

Họ và tên

Chức danh

E-Mail

 
 

1

Hoàng Minh Thư

Trưởng phòng

thuhm.svh@backan.gov.vn

 

2

Vi Thị Kim Chinh

Phó trưởng phòng

chinhvtk.svh@backan.gov.vn

 

3

Hoàng Thị Hiền

Phó trưởng phòng

hienht.svh@backan.gov.vn

 

4

Ngô Thị Hằng

Chuyên viên

hangnt.svh@backan.gov.vn

 

5

Âu Đình Tuân

Chuyên viên

tuanad.svh@backan.gov.vn

 

6

Quách Nhật Đại

Chuyên viên

daiqn.svh@backan.gov.vn

 

7

Nguyễn Thu Hằng

Chuyên viên

nthang.svh@backan.gov.vn

 

8

Hoàng Thị Hương Sơn

Chuyên viên

sonhth.svh@backan.gov.vn

 

9

La Thị Linh

Chuyên viên

linhlt.svh@backan.gov.vn

 

10

Hoàng Trí Kỳ

Chuyên viên

kyht.svh@backan.gov.vn

 
Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In