Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách cán bộ Thanh tra Sở

( Cập nhật lúc: 23/07/2013  )
Danh sách cán bộ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Ninh Quang Mạnh

Chánh Thanh tra

manhnq.vh@backan.gov.vn

2

Ngôn Thị Ngọc

Phó Chánh Thanh tra

ngocnt.vh@backan.gov.vn

3

 Vũ Thị Phượng

 Thanh tra viên  phuongvt.vh@backan.gov.vn
Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In