Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách cán bộ Thanh tra Sở

( Cập nhật lúc: 23/07/2013  )
Danh sách cán bộ

1. Ninh Quang Mạnh - Chánh Thanh tra

2. Ngôn Thị Ngọc - Phó Chánh thanh tra

3. Âu Đình Tuân - Thanh tra viên

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In