Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức - Trung tâm Thể dục Thể thao

( Cập nhật lúc: 22/07/2013  )

 Tên gọi:

Ngày 17/10/2001, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UB về việc Quyết định thành lập Trung tâm Thể dục – Thể thao tỉnh; ngày 21/8/2008 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UB về việc đổi tên Trung tâm Thể dục – Thể thao, theo đó đổi tên Trung tâm Thể dục – Thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Địa chỉ: Tổ 5, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Chức năng, nhiệm vụ:

-  Tuyển chọn, đào tạo lực lượng vận động viên tham gia thi đấu các giải khu vực toàn quốc.

-  Phối hợp và hướng dẫn các địa phương xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao, tổ chức các giải thể thao trong tỉnh.

 

Cơ cấu tổ chức:

Ông Nguyễn Mạnh Tài

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0281.3873.207

Ông Đinh Văn Thuật

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0281.3872.900

 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In