Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức - Trung tâm Văn hóa

( Cập nhật lúc: 22/07/2013  )

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

E-Mail

 
 

 1

Lâm Ngọc Du

Giám đốc

duln.svh@backan.gov.vn

 

 2

La Bảo Duy

Phó

Giám đốc

duylb.svh@backan.gov.vn

 
Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In