Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách cán bộ Văn phòng Sở

( Cập nhật lúc: 23/07/2013  )


 

TT

Họ và tên

Chức danh

E-Mail

 
 

1

Triệu Đức Hồng

Chánh VP

hongtd.svh@backan.gov.vn

 

2

Hoàng Văn Hiếu

Phó Chánh VP

hieuhv.svh@backan.gov.vn

 

3

Tô Thị Hải Yến

C. Viên

yentth.svh@backan.gov.vn

 

4

Nông Thị Hường

C. Viên

huongnt.svh@backan.gov.vn

 

5

Cà Ngọc Anh

C. Viên

anhcn.svh@backan.gov.vn

 

6

Hoàng Thị Son

Kế toán

htson.svh@backan.gov.vn

 

7

Bùi Thị Loan

Văn thư

loanbt.svh@backan.gov.vn

 

8

Hạ Lý Hồng Chuyên

Lái xe

 

 

9

Nông Hồng Đua

Lái xe

 

 

10

Hà Thị Oanh

Tạp vụ

 

 

11

Nông Văn Toản

Bảo vệ

 

 

12

Nông Quốc Trình

Bảo vệ

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In