Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu chung

( Cập nhật lúc: 06/01/2016  )

 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: Số 49, đường Trường Chinh, TP Bắc Kạn

ĐT: 0209 3872 652 - Email: sovhttdl@backan.gov.vn

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được thành lập ngày 18/8/2008 theo Quyết định số 1545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về Văn hoá, Thể dục Thể thao, Du lịch và Gia đình ở địa phương.

Về bộ máy tổ chức, Sở bao gồm 06 phòng chuyên môn: Phòng Quản lý văn hóa, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, phòng Quản lý Du lịch,  phòng Kế hoạch - Tài chính, văn phòng, Thanh tra Sở; 06 đơn vị trực thuộc: Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Kạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước xây dựng các thiết chế văn hóa cũng như đời sống văn hóa cơ sở. Công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được triển khai sâu rộng, đồng bộ đã góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thông tin, cổ động, triển lãm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao đã được triển khai rộng khắp tới vùng sâu, vùng xa, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, được đông đảo quần chúng nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Ý thức của cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thôn, làng... nâng lên rõ rệt.

Hoạt động chiếu phim lưu động, ngoài việc đáp ứng nhu cầu giải trí, các đội chiếu phim còn kết hợp làm công tác tuyên truyền chủ tr­ương đ­ường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n­ước đến với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Song song với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng phát triển sâu rộng cả về số lượng và chất lượng góp phần không nhỏ vào việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. 

Đối với lĩnh vực thể thao, các phong trào thể dục thể thao được duy trì và phát triển, đặc biệt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đẩy mạnh đã thúc đẩy phong trào tập luyện trong tất cả các đối tượng, kể cả người cao tuổi, người khuyết tật, thanh thiếu niên, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức lao động... Các loại hình tập luyện thể dục thể thao được thành lập dưới nhiều hình thức như các câu lạc bộ thể dục, thể thao công lập, dân lập, các điểm tập luyện thể dục, thể thao trong các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, trong đó có nhiều câu lạc bộ, điểm tập luyện hoạt động có hiệu quả góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong toàn tỉnh. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh với tỷ lệ người tập luyện thường xuyên đạt 28% dân số. Thể thao thành tích cao cũng gặt hái được nhiều kết quả khích lệ. Năm 2015, Bắc Kạn tham gia thi đấu 08 giải thể thao cấp khu vực và toàn quốc, kết quả đạt 08 HCV, 13 HCB, 22 HCĐ, 02 VĐV đạt kiện tướng quốc gia, 03 VĐV đạt cấp I quốc gia.

Lĩnh vực hoạt động du lịch đã có những chuyển biến tích cực về nhiều mặt. Cơ sở hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư, cùng với việc tổ chức nhiều sự kiện du lịch quan trọng, hấp dẫn đã giúp lượng du khách đến với Bắc Kạn gia tăng. Tổng lượng du khách trung bình mỗi năm ước đạt hơn 200 nghìn lượt người. 

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trên cả 4 lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, trong thời gian tới, Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng như thể thao thành tích cao, các môn thể thao dân tộc; đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch; hoàn thành các Đề án, Dự án, quy hoạch của ngành; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ cấp phép./.

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In