Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()


Ngày 16/4/2022 Tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân quy mô cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và Giải Việt dã trong Chương trình Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022.

Xem tiếp


Chiều ngày 02 tháng 4 năm 2021, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức Giải vô địch bóng đá (5 người) tỉnh Bắc Kạn, Giải vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ XV và Giải vô địch kéo co toàn quốc lần thứ IX năm 2021 tổ chức họp thống nhất và bàn các nội dung trong công tác chuẩn bị tổ chức các giải. Đồng chí Hà Văn Trường, Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp


Ngày 17/9/2020, Sở VHTT&DL ban hành Điều lệ số 14/ĐL-SVHTTDL của giải vô địch Bóng chuyền nữ tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Xem tiếp


Ngày 15/9/2020, Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 319/KH-SVHTTDL về việc đăng cai tổ chức Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi toàn quốc lần thứ VII, năm 2020-Cup Động Lực

Xem tiếp

12345
Sign In