Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công nhận và xếp hạng 02 di tích lịch sử cấp tỉnh

( Cập nhật lúc: 19/09/2014  )

Ngày 22/7/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc công nhận và xếp hạng di tích lịch sử Tủm Tó, thôn Tủm Tó, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đây là nơi Bác Hồ dừng chân nghỉ, trên đường từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Tân Trào (Tuyên Quang) ngày 16/5/1945 và Quyết định số 1190/QĐ-UBND về việc công nhận và xếp hạng di tích lịch sử Bản Cài, thôn Nà Làng, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đây là nơi Bác Hồ dừng chân nghỉ, trên đường từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Tân Trào (Tuyên Quang) ngày 15/5/1945. Như vậy, số di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh được công nhận và xếp hạng các cấp là 46/175 chiếm tỷ lệ 26,3%, trong đó gồm: 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt; 12 di tích cấp quốc gia; 33 di tích cấp tỉnh; số di tích còn lại đã được kiểm kê, nhưng chưa lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định gồm 129 điểm di tích./.

QĐ.1189.pdf

QĐ.1190.pdf

Tác giả:  Quách Nhật Đại - Phòng DSVH
Nguồn: 
Sign In