Skip Ribbon Commands
Skip to main content

" Lễ hội Lồng tồng Ba Bể" được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

( Cập nhật lúc: 10/03/2015  )
Ngày 19/12/2014 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh ký quyết định số 4205/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm 26 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Lồng tồng Ba Bể” xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Lễ hội Lồng tồng Ba Bể là một truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng vùng Ba Bể. Qua các hoạt động tổ chức trong lễ hội đã định hướng con người tới cái thiêng liêng, gắn bó con người lại với nhau, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân trong xã hội, lễ hội đã trở thành một nhu cầu, một khát vọng của nhân dân qua nhiều thế kỷ.

Ngày 28/02/2015, UBND huyện Ba Bể phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Lễ hội lồng tồng Ba Bể” năm 2015 và đón bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  “Lễ hội lồng tồng Ba Bể”.

 Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng chứng nhận “Lễ hội lồng tồng Ba Bể” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Ảnh: Hồng Hạnh)

 Việc đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Lễ hội Lồng tồng Ba Bể” sẽ là nguồn động lực to lớn phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc vùng hồ Ba Bể, làm lành mạnh, phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Tác giả:  Thu Hằng - DSVH
Nguồn: 
Sign In