Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2014

( Cập nhật lúc: 12/09/2014  )
Để góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Năm 2014, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Bắc Kạn đã tiến hành lập 02 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Lồng tồng Ba Bể” - (Hội xuân Ba Bể) tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.

 

Lễ hội lồng tồng tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể được tổ chức vào ngày mùng 09, mùng 10 tháng giêng âm lịch hàng năm.  Đây là một lễ hội lớn và đặc trưng trong vùng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Thông qua các hoạt động tổ chức trong lễ hội nhằm định hướng con người hướng tới những giá trị văn hóa tích cực, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, làm lành mạnh, phong phú đời sống tinh thần của xã hội và góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Nghề dệt thủ công truyền thống của người Tày” tại xã Nam Mẫu, xã Địa Linh, huyện Ba Bể.

Nghề dệt thủ công truyền thống là hoạt động sinh hoạt cộng đồng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế cũng như đời sống văn hóa của người Tày ở Bắc Kạn. Sản phẩm dệt thủ công truyền thống luôn hiện diện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày và trong các nghi lễ như: đám cưới, đám tang, lễ đầy tháng... Hiện nay, cùng với định hướng phát triển du lịch, tại bản văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, khách du lịch có thể tận mắt chứng kiến những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi dệt vải, mua các sản phẩm dệt thủ công yêu thích để làm quà lưu niệm. Có thể nói, nghề dệt thủ công truyền thống là nét văn hóa quý báu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, là kho vốn kỹ thuật, mĩ thuật vô giá thể hiện sự văn minh, sự phát triển và tư duy của người Tày địa phương./.Tác giả:  Thu Hằng
Nguồn: 
Sign In