Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về tổ chức lễ hội

( Cập nhật lúc: 16/01/2017  )

Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm 3 chương 16 điều, quy định cụ thể về cấp giấy phép tổ chức lễ hội; lập ban tổ chức; chế độ báo cáo tổ chức; thực hiện nếp sống văn minh; tổ chức hoạt động dịch vụ trong khu vực lễ hội; quản lý, thu, chi tiền công đức, tài trợ; tuyên truyền; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông trong lễ hội.

Theo Thông tư số 15, việc tổ chức lễ hội phải đáp ứng những yêu cầu về nội dung: Nghi lễ được tiến hành trang trọng trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không phù hợp. Phần hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, đa dạng về hình thức, phù hợp với quy mô, tính chất của lễ hội; khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống. Không tổ chức các lễ hội kích động bạo lực, truyền bá các hành vi tội ác. Không tổ chức các lễ hội mê tín dị đoan, gây tác động xấu đến nhận thức (điều 4, chương I).

Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, Thông tư 15 quy định các tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoặc tham gia phải có trách nhiệm: Thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban tổ chức; tiền công đức, tiền lễ, tiền giọt dầu đặt đúng nơi quy định; không ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ, cài tiền lên tay tượng, tay Phật và thực hiện các hành vi phản cảm khác. Trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục. Ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; không nói tục, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng xấu đến không khí trang nghiêm của lễ hội (điều 8, chương I). 

Thông tư 15 cũng quy định cụ thể về tổ chức các hoạt động dịch vụ trong khu vực lễ hội. Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng quán, nhà hàng, khách sạn, bến bãi phục vụ người tham gia lễ hội phải bảo đảm không lấn chiếm khuôn viên di tích, không cản trở giao thông trong khu vực lễ hội. Niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách, không ép giá; không bày bán các đồ chơi có tính chất bạo lực (điều 9, chương I).

Việc tổ chức lễ hội phải thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định (điều 7, chương I). Trước ngày tổ chức lễ hội ít nhất 30 ngày làm việc, cơ quan tổ chức lễ hội gửi báo cáo bằng văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đối với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc lễ hội, Ban tổ chức lễ hội có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về kết quả công tác chỉ đạo điều hành; đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân… tới các cơ quan có thẩm quyền. 

Thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội; quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo vệ di tích. Do đó, công tác quản lý và tổ chức các lễ hội, đặc biệt là lễ hội dân gian ngày càng được quan tâm, quản lý chặt chẽ và từng bước đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra năm 2016 cho thấy: Còn một số địa phương thực hiện chưa tốt các quy định của Nhà nước trong hoạt động tổ chức lễ hội như: Việc sắp xếp hàng quán còn lộn xộn, lấn chiếm lòng đường, khuôn viên di tích, gây cản trở giao thông trong khu vực lễ hội; môi trường vệ sinh chưa bảo đảm; thu vé gửi xe cao, một số cơ sở lưu trú du lịch tự ý nâng giá. Một số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện xây dựng tu bổ, trùng tu các hạng mục trong chùa chưa xin phép và chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Để triển khai có hiệu quả, đem lại thành công cho mùa lễ hội vui xuân Đinh Dậu năm 2017 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ban tổ chức lễ hội của các địa phương cần thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội; cần có kế hoạch, phương án cụ thể nhằm đẩy lùi những mặt hạn chế còn tồn tại trong một vài lễ hội trên địa bàn, đảm bảo lễ hội diễn ra vui tươi, an toàn, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân./.

Tác giả:  Ngôn Thị Ngọc
Nguồn: 
Sign In