Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới - điểm sáng trong phong trào xây dựng đơn vị văn hóa

( Cập nhật lúc: 19/07/2013  )
Bên cạnh thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, những năm qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng phong trào văn hóa, qua đó từng bước tạo ra môi trường nề nếp, lành mạnh, giúp cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nâng cao ý thức kỷ luật, học tập và rèn luyện.
Đã thành nề nếp, hết giờ làm việc tập thể cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện lại dành thời gian chăm sóc vườn rau

Đã thành nề nếp, hết giờ làm việc tập thể cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện lại dành thời gian chăm sóc vườn rau tăng gia.

 Công tác xây dựng đơn vị văn hóa đã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giúp đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những năm qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về xây dựng môi trường văn hóa, đơn vị văn hóa; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Các chỉ thị, nghị quyết này từng bước được đơn vị huyện thực hiện có hiệu quả thông qua việc xây dựng phong trào đơn vị văn hóa gắn với phong trào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong quân đội.
Là cơ quan vừa làm chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thực hiện tốt các biện pháp củng cố, nuôi dưỡng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Đàm Văn Đá- Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: “Để xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, đơn vị rất chú trọng đến việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho mỗi quân nhân; tạo điều kiện nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ, cụ thể thông qua các buổi sinh hoạt tại đơn vị như đọc sách, xem truyền hình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục,thể thao… qua đó tạo ra không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần tích cực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".
Cùng với các phong trào, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được tập thể đơn vị tích cực hưởng ứng. Nhiều đám cưới, đám tang được tổ chức đơn giản, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo tính truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân bài trừ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp phần đẩy lùi tiêu cực tại địa phương. Đơn cử như tại thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, nơi đây từng tồn tại tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Nhằm giảm các hủ tục này, đơn vị quân sự huyện đã tích cực xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Vì vậy, những năm qua, tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống tại đây đã giảm đáng kể. Tình quân và dân càng thêm đoàn kết, gắn bó.


Để xây dựng môi trường đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp, Thượng tá Đàm Văn Đá cho biết thêm: “Hàng năm, đơn vị đã huy động hàng trăm ngày công của bộ đội để củng cố doanh trại. Hệ thống bảng biển, pa nô, áp phích tuyên truyền cổ động được chỉnh trang, thay mới hưởng ứng các ngày lễ, ngày truyền thống hay hưởng ứng các phong trào của các ngành. Bên cạnh đó, đơn vị còn đẩy mạnh tăng gia phát triển sản xuất, đảm bảo tốt đời sống bộ đội. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã dành một diện tích khá lớn để trồng rau và chăn nuôi. Công tác hậu cần không những đảm bảo đời sống, chăm sóc cho tập thể đơn vị mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ, chiến sĩ ở đây, vì vậy chỉ tiêu tăng gia hàng năm luôn đạt trên 100%".
Từ khi phát động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", hằng năm đơn vị đều đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, nhiều năm liền Đảng bộ Quân sự huyện đạt trong sạch, vững mạnh. Năm 2012, đơn vị được Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen "đơn vị 4 năm thực hiện tốt Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; được Tư lệnh Quân khu I tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng…
Để phát huy những kết quả có được, thời gian tới, Ban chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục thực hiện tốt phong trào xây dựng đơn vị văn hóa gắn với đơn vị vững mạnh, toàn diện; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật; thực hiện công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"./.
 

 

Tác giả: 
Nguồn:  Theo baobackan.org.vn
Sign In