Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Bắc Kạn và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

( Cập nhật lúc: 19/07/2013  )
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và Thông tri số 04 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về triển khai Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và MTQT thị xã Bắc Kạn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Cuộc vận động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh.

Được chọn là nơi thí điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, những năm qua khu dân cư tổ 13 phường Nguyễn Thị Minh Khai đã trở thành một trong những khu dân cư tiêu biểu. Tổ 13 có 94 hộ gia đình với trên 300 nhân khẩu cùng sinh sống. Từ năm 2008 đến nay, tổ 13 luôn đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa với tỷ lệ 95% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm. 10 năm qua, trong tổ không có tình trạng người dân mắc các tệ nạn xã hội và không có trường hợp sinh con thứ 3, các hộ dân đều có thu nhập ổn định...

Ông Nguyễn Thế Đốc - Tổ trưởng Tổ 13, phường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: Để Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thực sự đi vào đời sống, hoạt động có nề nếp, gắn chặt với việc thực tiễn, tổ dân cư 13 đã chủ động xây dựng các quy ước, hương ước văn hóa. Để có được sự đồng thuận cao trong nhân dân, cán bộ, đảng viên trong tổ dân phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đi đầu thực hiện nếp sống văn minh, gương mẫu từ trong chính gia đình mình. Song song với đó, Ban công tác mặt trận tổ phố luôn coi trọng triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” hầu hết các chủ trương, chính sách, dự án của cấp trên đưa xuống đều đươc đưa ra bàn bạc minh bạch trước bà con và triển khai tới toàn thể các hộ dân. Vì vậy việc vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng một số công trình, dự án đều nhận được sự đồng lòng ủng hộ cao của bà con trong tổ. Tiêu biểu như, bằng sức dân, tổ dân phố 13 đã lắp được hệ thống đèn cao áp và bê tông hóa các con đường trong ngõ.

Không chỉ tổ 13 - phường Nguyễn Thị Minh Khai, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã phát triển mạnh mẽ tại các địa phương trên toàn thị xã. Thông qua Cuộc vận động, người dân đã nắm rõ tiêu chí danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư tiên tiến, Khu dân cư văn hóa, từ đó có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ... Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã đã xây dựng được hương ước, quy ước; thị xã đã công nhận trên 700 lượt khu dân cư tiên tiến; 185 lượt Làng văn hóa.

 

 Các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn

 Không còn là hình thức, Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở thị xã Bắc Kạn đã đi vào chất lượng, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân. Từ Cuộc vận động, nhiều hoạt động tình nghĩa nhân đạo đã được nhân dân tích cực hưởng ứng. Mỗi năm, cán bộ và nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã đã ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm tình thương... được hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, gia đình chính sách, ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ trong và ngoài tỉnh.

Một điểm nổi bật trong thực hiện Cuộc vận động, đó là MTTQ các cấp trên địa bàn thị xã đã phối hợp với các ngành chức năng vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; triển khai thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật và theo hương ước, quy ước; phản ánh những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời…

Sau 15 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã thực sự làm chuyển biến mạnh nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã trong việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, gắn liền với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, từng bước xoá bỏ tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị gắn bó với nhân dân, làm nòng cốt trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương./.

Tác giả:  Thu Cúc
Nguồn: 
Sign In