Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trong tháng 12/2020, Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã thành lập 07 đoàn công tác tổ chức kiểm tra hoạt động Văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại 07 xã của 07 huyện gồm: xã Yên Cư, huyện Chợ Mới; xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn; xã Vi Hương, huyện Bạch Thông; xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể; xã Liêm Thủy, huyện Na Rì; xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn và xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 09/9, Tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Chiều ngày 15/8/2016, Ông Phạm Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thông qua nội dung chương trình Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2015. Dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào cấp tỉnh và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Xem tiếp


Ngày 12/03/2014, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Thị Chuyên San - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Triệu Đức Lân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Vi Hồng Dương - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.

Xem tiếp


Bên cạnh thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, những năm qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng phong trào văn hóa, qua đó từng bước tạo ra môi trường nề nếp, lành mạnh, giúp cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nâng cao ý thức kỷ luật, học tập và rèn luyện.

Xem tiếp


Ngày 10/6/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 187/KH-BCĐ về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013 - 2015. Nội dung hoạt động của từng năm kế hoạch cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và Thông tri số 04 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về triển khai Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và MTQT thị xã Bắc Kạn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Cuộc vận động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh.

Xem tiếp


Những năm qua, thôn Tổng Nẻng xã Huyền Tụng (thị xã Bắc Kạn) được đánh giá cao trong việc thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều năm liền thôn được công nhận khu dân cư văn hoá, làng văn hoá.

Xem tiếp


Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở Bạch Thông đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Xem tiếp

12
Sign In