Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

( Cập nhật lúc: 16/08/2016  )
Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp
Chiều ngày 15/8/2016, Ông Phạm Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thông qua nội dung chương trình Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2015. Dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào cấp tỉnh và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tại cuộc họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt đánh giá Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào tại tỉnh giai đoạn (2000-2015) và các nội dung liên quan đến tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào.

Sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo một số nội dung trong Hội nghị tổng kết Phong trào, các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự họp đã cho ý kiến góp ý vào dự thảo, cùng thảo luận và đưa ra những định hướng sắp tới cho Hội nghị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo đánh giá Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào tại tỉnh giai đoạn (2000 - 2015); Chương trình Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào; bổ sung, hoàn chỉnh nội dung video phóng sự phản ánh về Phong trào; tổ chức bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phòng trào; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị và thành viên Ban Chỉ đạo  trong Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào giai đoạn 2000-2015 được tổ chức vào ngày 26/8/2016./.

Tác giả:  Kim Dung
Nguồn: 
Sign In