Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ kết 02 năm thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

( Cập nhật lúc: 13/03/2014  )
Ngày 12/03/2014, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Thị Chuyên San - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Triệu Đức Lân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Vi Hồng Dương - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.

 Đồng chí Triệu Đức Lân - Phó Chú tịch UBND tỉnh tặng Giấy khen cho cơ quan,

đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Phong trào

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Trong 02 năm qua, Phong trào đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động ở cơ sở. Các phong trào nhánh hoạt động tích cực, có sức lan tỏa đến cán bộ, công nhân, viên chức và đông đảo quần chúng nhân dân tại các địa phương, cụ thể: Trong phong trào “Xây dựng người tốt, viêc tốt” đã cụ thể hóa các tiêu chí quán triệt đến từng cơ quan đơn vị địa phương từ tỉnh đến cơ sở. Ở một số địa phương đã gắn kết việc xây dựng người tốt việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện phong trào vì vậy đã tạo ra những hạt nhân tích cực, các điểm sáng văn hóa, các mô hình, mẫu hình có sức thuyết phục nhân rộng; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động nhân dân ở các khu dân cư đã phát huy nội lực, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thông qua cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2012, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 2.300 hộ nghèo thuộc 06 huyện, thị xã, nuôi lợn với tổng số tiền là 2 tỷ 900 triệu đồng, tặng quà cho trẻ em khuyết tật số tiền 2.000.000 đồng, phân bổ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam 1 tỷ đồng làm nhà Đại đoàn kết cho 74 hộ nghèo thuộc huyện Na Rì; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được duy trì thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên với quy mô ngày càng lớn. Số người tập luyện thể thao thường xuyên chiếm 24,5%  năm 2012 và 26,3% năm 2013. Số gia đình thể thao năm 2012 chiếm 10,8% dân số đến năm 2013 chiếm 11,5%, toàn tỉnh có 115 câu lạc bộ thể thao.

 Đồng chí Nguyễn Văn Côi – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy

khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Phong

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Qua 02 năm (2012 – 2013) đã có 107.228 lượt gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 913 lượt làng, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu “làng văn hóa”; 1.536 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 62/112 xã đăng ký danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” nhưng chưa có xã nào đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới vì hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở không đạt tiêu chuẩn quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào còn gặp rất nhiều khó khăn, như: công tác tuyên truyền, vận động chưa được thường xuyên là liên tục; kinh phí hoạt động còn hạn hẹp; việc triển khai thực hiện phong trào còn khó khăn; nhiều thôn, bản, tổ dân phố và các hộ gia dình đã được công nhận không giữ được danh hiệu; công tác triển khai thực hiện ở một số cơ sở chưa thật sâu sát…

Trong năm 2014, Hội nghị đã thông qua và đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như: Phấn đấu đạt 78% trở lên gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Phấn đấu đạt 50% trở lên thôn, làng, bản, tổ dân phố và tương đương được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” ; Duy trì 85%  trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Phấn đấu đạt 2% trở lên xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 01/10 phường, thị trấn trở lên đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

 Đồng chí Đồng Văn Lưu – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  tặng Giấy khen

cho  tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Phong trào

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong 02 năm xây dựng đời sống văn hóa, những kết quả trên là động lực cũng như mục tiêu trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Thông qua hoạt động người dân đã chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Các phong trào nhánh đã xây dựng nhiều chương trình, mục tiêu góp phần nâng cao dân trí nhân dân. Thể hiện rõ thông qua tỉ lệ gia đình văn hóa, làng văn hóa tăng. Xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, tạo động lực mới xây dựng xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới ngoài mục tiêu, phương hướng  giải pháp đề ra cần chú trọng 04 nội dung tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đề ra phương pháp, giải pháp huy động nguồn lực đầu tư, các nguồn lực xã hội xây dựng các thiết chế văn hóa; Các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa; Tăng cường công tác tuyên truyền nhân rộng những điển hình những cá nhân, tập thể tiêu biểu đến mọi tầng lớp nhân dân; Củng cố kiện toàn nâng cao hiệu quả của ban chỉ đạo các cấp. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo phong trào cấp tỉnh đã tặng giấy khen cho 8 cá nhân và 32 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 02 năm (2012 – 2013)./.
Tác giả:  Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình
Nguồn: 
Sign In