Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tấp huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và thực hiện hương ước, quy ước năm 2019

( Cập nhật lúc: 13/06/2019  )

     Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh tổ chức tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn có gần 250 học viên, thành phần gồm: Đại diện các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh, lãnh đạo và cán bộ các phòng Văn hóa và Thông tin, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 8 huyện, thành phố; các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cán bộ Văn hóa - Thông tin 122 xã, phường thị trấn.

Hội nghị tập huấn

     Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được các đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt, hướng dẫn các chuyên đề cơ bản, các nội dung triển khai mới hiện nay như: Chuyên đề Hướng dẫn quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ); Chuyên đề: Hướng dẫn thực hiện hương ước, quy ước (theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ); Chuyên đề Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chuyên đề Hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự xét tặng và công “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Chuyên đề Hướng dẫn Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận: “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

     Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện phong trào của Trung ương, của tỉnh và quy trình đăng ký xét tặng các danh hiệu văn hóa; thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở./.

Tác giả:  Kim Chinh
Nguồn: 
Sign In