Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề ánTinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ giai đoạn năm 2015 - 2021

( Cập nhật lúc: 06/05/2019  )
Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In