Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Đề ánTinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ giai đoạn năm 2015 - 2021

Xem tiếp


v Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019

Xem tiếp

Sign In