Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ, giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch

( Cập nhật lúc: 20/05/2020  )

    Để đảm bảo các cơ sở lưu trú du lịch được hưởng chính sách hỗ trợ giảm giá điện theo Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ. Tổng cục Du lịch đã ban hành Văn bản số 566/TCDL-KS ngày 20/5/2020 về việc hướng dẫn hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch.

    Văn bản hướng dẫn xác định cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ, giảm giá điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, đó là các cơ sở lưu trú du lịch được nêu tại Điều 48, Luật Du lịch 2017 thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ giảm giá điện từ mức bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho ngành sản xuất trong vòng 03 tháng, kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020; Các cơ sở lưu trú du lịch làm thủ tục, hồ sơ giảm giá điện tại cơ quan điện lực địa phương trước ngày 15 tháng 7 năm 2020 (nếu cơ sở lưu trú du lịch đã thanh toán tiền điện theo mức giá cũ, khi nộp đủ hồ sơ theo quy định tại mục 3 văn bản này sẽ được cơ quan điện lực hoàn trả phần thu vượt trội).

     Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiến hành tổ chức kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch tại các huyện, thành phố để tạo điều kiện cho các cơ sở lưu trú du lịch được giảm giá tiền điện theo chính sách hỗ trợ.

 

Cong van EVN gui Bo VHTTDL.pdf

Cong van huong dan ho tro giam gia dien do COVID 19 tai CSLTDL 20.5.2020.pdf

Tác giả:  Kim Dung
Nguồn: 
Sign In