Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối cảnh tổng thế - Quy hoạch khu Du lịch Ba Bể đến năm 2030

( Cập nhật lúc: 06/02/2014  )

 Vùng lõi Vườn Quốc gia Ba Bể


 

 Bến xuồng Buốc Lốm


 

 Thị trấn Chợ Rã


 
 Bản Pác Ngòi
Tác giả:  Tô Thị Hải Yến
Nguồn: 
Sign In