Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

( Cập nhật lúc: 29/11/2013  )
Ngày 30/10/2013 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030
Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In