Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp triển khai nhiệm vụ tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, năm 2017-2018

( Cập nhật lúc: 13/01/2017  )

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về công tác chuẩn bị. Hiện tại, Ban Tổ chức đã hoàn tất việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội, Điều lệ thi đấu các môn và Hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp. Ban Tổ chức thống nhất trao 99 bộ huy chương cho tất cả các môn thi đấu tại Đại hội TDTT cấp tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội TDTT các cấp

Tại Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp số 1676/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 đã nêu:

1. Đại hội TDTT cấp xã

- Tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích.

- Địa điểm tổ chức: Tại xã, phường, thị trấn.

- Thời gian tổ chức: Xong trước ngày 30 tháng 7 năm 2017.

2. Đại hội TDTT cấp huyện, cấp ngành

- Tổ chức thi đấu từ 8 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích.

- Địa điểm tổ chức: Trên địa bàn huyện, thành phố.

- Thời gian tổ chức: Tổ chức xong trước ngày 15/11/2017.

- Đại hội TDTT cấp huyện, cấp ngành cần có quy mô phù hợp với điều kiện kinh tế -xã hội và mức độ phát triển TDTT của địa phương, đơn vị, gắn liền với các hoạt động văn hóa để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh.

3. Đại hội TDTT cấp tỉnh

Tổ chức thi đấu 13 môn chia thành 2 giai đoạn

- Giai đoạn 1: Thi đấu 6 môn (Cầu lông, Việt dã, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cờ vua, Cờ tướng). Thời gian tổ chức: Từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2018

- Giai đoạn 2: Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội và thi đấu 7 môn (Điền kinh, Bóng đá nam 7 người, Bóng chuyền hơi, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co, Tung còn). Thời gian tổ chức: Trong tháng 7/2018

Các nội dung xung quanh tổ chức Đại hội cũng đã được đưa ra thảo luận như: công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc đảm bảo an ninh trật tự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, thành viên.

Phát biểu tại buổi họp, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội TDTT các cấp toàn tỉnh lần thứ V, năm 2017-2018 đối với phong trào TDTT quần chúng của địa phương, đồng thời yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo các ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục căn cứ nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt Kế hoạch của UBND tỉnh để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp, đặc biệt là Đại hội TDTT cấp cơ sở trong năm 2017.

 

Tác giả:  Cẩm Nhung
Nguồn: 
Sign In