Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Kết quả 3 ngày thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2013

( Cập nhật lúc: 11/11/2013  )

Sau 3 ngày thi đấu chính thức (từ 8 - 10/11/2013) tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2013, một số nội dung thi đấu được Ban Tổ chức tổng hợp kết quả và trao giải ngay sau khi kết thúc các trận đấu.

Tham gia Đại hội lần này, các vận động viên thi đấu ở 8 bộ môn gồm: Bóng đá 7 người, bắn nỏ, cầu lông, điền kinh, tung còn, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy.

Môn cầu lông là bộ môn có số lượng vận động viên tham gia đông nhất, kết quả: Ở nội dung đồng đội nam, giải Nhất thuộc về huyện Ngân Sơn; giải Nhì thuộc về Công an tỉnh; giải Ba thuộc về Sở Công thương. Nội dung đồng đội nữ, giải Nhất thuộc về Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, giải Nhì thuộc về Công an tỉnh; giải Ba thuộc về thị xã Bắc Kạn. Nội dung đôi nam, giải Nhất thuộc về huyện Chợ Đồn; giải Nhì thuộc về huyện Ngân Sơn; giải Ba thuộc về huyện Ba Bể. Nội dung đôi nữ, giải Nhất thuộc về Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; giải Nhì thuộc về Công an tỉnh; giải Ba thuộc về thị xã Bắc Kạn. Nội dung đôi nam nữ, giải Nhất thuộc về Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; giải Nhì thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giải Ba thuộc về huyện Ba Bể.

 Ban Tổ chức trao giải đồng đội nữ môn cầu lông


Đối với môn điền kinh, nội dung nhảy cao nữ, giải Nhất, giải Nhì đều thuộc về huyện Ngân Sơn; giải Ba thuộc về thị xã Bắc Kạn. Nội dung nhảy cao nam, giải Nhất thuộc về huyện Chợ Đồn; giải Nhì thuộc về huyện Ngân Sơn; giải Ba thuộc về huyện Bạch Thông. Nội dung đẩy tạ nam, giải Nhất thuộc về Công an tỉnh; giải Nhì và giải Ba thuộc về huyện Pác Nặm. Nội dung đẩy tạ nữ, giải Nhất thuộc về huyện Ba Bể; giải Nhì thuộc về huyện Pác Nặm; giải Ba thuộc về huyện Chợ Đồn. Ở nội dung đồng đội nam, giải Nhất thuộc về Công an tỉnh. Nội dung đồng đội nữ, giải Nhất thuộc về huyện Ngân Sơn.

 
 Vận động viên tham gia thi đấu nội dung nhảy cao nữ


Đối với môn bắn nỏ, giải Nhất ở nội dung cá nhân nam, nữ đứng bắn thuộc về các vận động viên Bàn Hữu Quý và Trần Thị Hương của thị xã Bắc Kạn; giải Nhất cá nhân nam, nữ quỳ bắn thuộc về vận động viên Đào Hồng Phong, huyện Chợ Đồn và Lý Thị Lá, thị xã Bắc Kạn. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao giải Toàn năng nam và Toàn năng nữ cho các vận động viên Bàn Hữu Quý và Lý Thị Lá đều của đoàn thể thao thị xã Bắc Kạn.

Ở môn thể thao vua - bóng đá, đội bóng của Sở Y tế thắng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với tỷ số 3 - 0; huyện Na Rỳ thắng huyện Bạch Thông với tỷ số 2 - 1; trường Cao đẳng Cộng đồng thắng thị xã Bắc Kạn với tỷ số 5 - 1; thị xã Bắc Kạn thắng Tỉnh đoàn với tỷ số 6 - 3; huyện Na Rỳ thắng Bộ huy Quân sự tỉnh với tỷ số 6 - 0.

Bước sang ngày thi đấu thứ 4 (11/11/2013), Đại hội tiếp tục thi đấu với các môn: Bóng đá, bóng chuyền hơi, đẩy gậy, kéo co và tung còn./.

Tác giả:  Thu Trang (Tổng hợp)
Nguồn: 
Sign In