Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn kiến thức quản lý Nhà nước về Thể dục Thể thao và công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở năm 2017-2018

( Cập nhật lúc: 13/01/2017  )

Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm văn hóa-Thể thao các huyện, thành phố, cán bộ chuyên trách, cộng tác viên TDTT của các sở, ban ngành đoàn thể, công chức Văn hóa-Xã hội các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước và tỉnh về lĩnh vực TDTT, văn bản về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh bắc Kạn lần thứ V, năm 2017-2018 như: Hướng dẫn số 3566/HD-BVHTTDL ngày 07/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018; Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, năm 2017-2018; Hướng dẫn số 05/HD-SVHTTDL ngày 14/12/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, năm 2017-2018.

Bên cạnh đó các học viên được hướng dẫn phương pháp tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở, và được thực hành luật, phương pháp trọng tài một số môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, tung còn, bóng chuyền hơi…

Lớp tập huấn được diễn ra từ ngày 11/01/2017 đến hết ngày 12/01/2017. Đây được xem là tiền đề quan trọng để các đơn vị địa phương tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp cơ sở năm 2017-2018.

Tác giả:  Cẩm Nhung
Nguồn: 
Sign In